close
دانلود آهنگ جدید
زیست شناسی

جستجوگر

آمارگیر

 • :: آمار مطالب
 • کل مطالب : 84
 • کل نظرات : 4
 • :: آمار کاربران
 • افراد آنلاين : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • :: آمار بازديد
 • بازديد امروز : 19
 • بازديد ديروز : 18
 • بازديد ماه : 427
 • بازديد سال : 23,001
 • بازديد کلي : 61,799
توضیح تصویر


« زیست شناسی راچطوربخوانم؟ »
یکی از سؤا لهای رایج داوطلبان کنکور همین جمله است؛ اینکه در سهایی را که در کنکور می آید
چگونه بخوانند تا بتوانند در آزمون سراسری، پاسخگوی سؤا لهای آن دروس باشند؛ زیرا نحوۀ آمادگی
برای پاسخگویی به سؤا لهای تفهیمی و تستی آزمون سراسری، با سؤال های تشریحی نهایی یا آزمون های
مدارس، گاه تفاوت قابل توجهی دارد.یکی از راه های فراگیری نحوۀ مطالعه، آشنایی با شیوۀ مطالعۀ داوطلبان
موفق آزمون سراسری سال های گذشته یا داوطلبانی است که در درس مورد نظر توانسته اند درصد خوبی
کسب کنند.
گفتنی است که آنچه می خوانید، تجربۀ درصدهای خوب درس مورد نظر بوده است و حکم قطعی
نیست؛ به عبارت دیگر، شاید شما از شیوۀ دیگری بهره ببرید و موفق نیز بشوید، و اگر شما با درس
مورد نظر مشکلی ندارید، نباید نحوۀ مطالعۀ خود را تغ ییر دهید؛ یا شاید شیوۀ مطالعۀ یک رتبۀ
برتر با توجه به مهارت و سطح آمادگی شما، نتواند پاسخگوی نیاز شما باشد. در این شماره، به
نحوه مطالعۀ درس زیس تشناسی از زبان چند رتبۀ برتر می پردازیم.
سید شایان پور میر بابایی
رتبۀ 1 تجربی کنکور 93 ، زیس تشناسی 100 درصد :
زیست شناسی را خیلی دقیق و مفهومی م یخواندم و همۀ قسم تها و شکل های
کتاب را بررسی م یکردم و برای هر مبحث، تس تهای زیادی حل م یکردم
و نکات مهم و کلیدی هر تست را هم در حاشیه کتاب در همان مبحث
مورد نظر یادداشت م یکردم. هنگام مطالعه هم، مطالب هر سه کتاب
زیست شناسي را به هم ارتباط می دادم و با زیاد خواندن و زیاد تست
زدن، دقتم را بالا می بردم.
در برنامۀ مطالعاتی من، هر روز درس زیست شناسي قرار
داشت و بخصوص روزهای تعطیل، وقت قابل
توجهی را به مطالعۀ زیس تشناسي
اختصاص می دادم. منبع
مطالعاتی ام نیز کتاب
درسی بود و
از نگاه رتبه های برتر آزمون های سراسری
زیس تشناسی را چطور بخوانیم؟
12 مهر ماه 1395 سال بیست و يكم ، شماره 7 27
از منابع دیگر استفاده نمی کردم؛ چون مطالب کتاب درسی زیس تشناسي گاهی با
مطالب کتاب های مرجع این درس تناقض دارد و مطالعۀ آنها بیشتر داوطلب را سر در
گم می کند؛ اما هر وقت نکته ای برایم مبهم بود از دبیرم برای کسب اطلاعات بیشتر
کمک م یگرفتم یا به سایت های علمی معتبر مراجعه م یکردم. لازم است از نقش
مؤثر دبیر توانمندمان هم بگویم که هر هفته از ما آزمون تستی می گرفت و این كار
باعث می شد که ما هر هفته درس بخوانیم و نکات تستی را یاد بگیریم.
در کل، داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربی باید بدانند که زیست شناسی، نیاز به
مرور و تست زدن زیاد دارد. من قبل از تدریس دبیر، پیش خوانی م یکردم و بعد از
تدریس نیز مرور م یکردم و تلاشم این بود که در زمینۀ یک مبحث، با چند بار مطالعه
دقیق به تسلط نسبی در آن مبحث برسم و بعد تست بزنم.
محمد امین روان بخش
رتبۀ 2 تجربی کنکور 95 ، زیس تشناسی 87 درصد :
قبل از مطالعۀ دقیق هر فصل جدید، یک بار سریع آن را می خواندم تا موضوع کلی
دستم بیاید و بار دوم دقیق تر مطالعه می کردم و برای بار سوم، نکته دار و عمیق می خواندم
و در حاشیۀ کتاب، نکته هایی که به ذهنم می رسید، و نکته های ترکیبی که بین
مباحث کتاب های زیست شناسی دوم و سوم و چهارم مشترک بود، می نوشتم و
سپس سراغ تست ها می رفتم. تست ها را یک به یک بررسی می کردم و پاسخ تست ها
را نیز با دقت می خواندم و نکته های مهم هر تست را در کتاب درسی ام می نوشتم.
در کل، سؤا لها و گزینه های هر تست را کلمه به کلمه و با دقت مطالعه می کردم
و گزینۀ درست را هم، تا زمانی که سه گزینۀ دیگر را با دلیل علمی رد نم یکردم،
انتخاب نمی نمودم.
به نظر من، باید با مطالعه دقیق و مداوم، به کتاب زیست شناسی تسلط کامل داشت
تا نکات آن سریع به ذهن داوطلب بیاید.
سارا همتی
رتبۀ 1 تجربی کنکور 94 ، زیست شناسی 4/ 89 درصد :
برای درس زیست شناسی، ابتدا مطالعه م یکردم و تست آموزشی م یزدم و بعد دوباره
به کتاب برمی گشتم و نکات تست ها را در کتاب یادداشت می کردم و دیگر به آن
تست ها مراجعه نم یکردم و نوبت های بعدی کتاب را مرور م یکردم.
علی عجم
رتبه 2 تجربی کنکور 92 ، زیس تشناسی 7/ 92 درصد :
سعی می کردم که سه کتاب زیس تشناسی را یک واحد منسجم ببینم و آن را در
کنار هم مطالعه کنم. غیر از یک بار که هر سه کتاب را خیلی دقیق خواندم و تمام
نکات را یادداشت کردم یا زیر آنها خط کشیدم، دفعات دیگر هم گاه فصلی را در کتاب
زیس تشناسی چهارم مطالعه م یکردم و در نیمۀ راه حس م یکردم که این مبحث
به زیس تشناسی سال دوم ارتباط دارد و کتاب سال چهارم را همان جا کنار می
گذاشتم و سراغ سال دوم م یرفتم و شاید در همان زمان، یک فصل از زیس تشناسی
دوم را م یخواندم؛ در کل، زمان زیادی را به مطالعه و تست زدن برای زیس تشناسی
اختصاص می دادم؛ حتی برای مثال، در امتحانات ترم اول، طی یک هفته، سه هزار
تست زیس تشناسی زدم. در کل، تست زیس تشناسی خیلی م یزدم.
پوریا یاراحمدی
رتبه 3 تجربی کنکور 92 ، زیس تشناسی 7/ 86 درصد :
در پنج ماه منتهی به آزمون سراسری، فقط کتاب درسی را خواندم. من 20 یا 30 بار
کتاب درسی را خواندم و هر مطلبی را که م یخواندم، به بخش های دیگر ربط م یدادم؛
در ضمن، در این درس از تست های کتاب های کمک آموزشی استفاده نمی کردم؛ چون
خیلی شباهتی با تست های آزمون سراسری ندارند.
غزاله تفاق
رتبۀ 5 تجربي کنکور 91 ، زیس تشناسی 90 درصد :
در ميان درس هاي اختصاصي، در درس زيس تشناسي با اينکه درس اصلي مان بود،
مشکل داشتم ؛ آن هم علتش اين بود که بلافاصله بعد از مطالعه کتاب به سراغ تست زدن
مي رفتم و اين روش من اشتباه بود و متوجه شدم كه بايد بعد از مطالعه بتوانم آن
قسمت از کتاب را که خوانده ام، از روي شناسنامه هاي تصويري تصوير کتاب، آناليز
کنم و روي هر تصوير 5 تا 10 دقيقه با توجه به اهميت آن وقت بگذارم و نکات
مهمش را در بياورم و حاشيه نويسي کنم و بعد بروم سراغ تست باز و اين تست ها را
هم حاشيه نويسي کنم؛ آن وقت در دوران جمع بندي، وقتي کتاب زیست شناسي را
م يخواندم، م يتوانستم مطمئن شوم که هيچ نکته اي باقي نمانده است.
پدرام افشار
رتبۀ 4 تجربي کنکور 91 ، زیس تشناسی 7/ 94 درصد :
درس زیست شناسي را طوري م يخواندم که به آن حلقه هاي زنجيره اي که بين کي
فصل و فصل ديگر هست، مسلط شوم؛ چون زیست شناسي، درسي است که به عنوان
کي درس ترکيبي از آن اسم مي برند؛ يعني با تسلط بر کي فصل نم يشود به تمام
سؤالات آن فصل پاسخ داد. مسلماً از فصول ديگر و مطالب ديگر هم سؤال مي آيد؛
بويژه در درس هاي زیست شناسي و شيمي به شکل هاي کتاب نيز خيلي اهميت
مي دادم؛ چون در سال هاي قبل سؤالاتي در زیست شناسي مطرح شده بود که کليد
حل آن سؤال، تسلط به کي شکل از کتاب درسي بود.
کي نکتۀ ديگر اينکه هميشه سعي مي کردم، چه در آزمو نهايي که از خودم در خانه
مي گرفتم و چه در آزمون هاي آزمایشی، مشکلات و غلط هاي خودم را بشناسم. وقتي
آنها را نمي شناختم، دقيقاً از ابتداي سال م يدانستم كه نقطه ضعفم در کجاست، و من
خودم را در کدام قسمت ها و مسائل بايد تقويت کنم و سعي م يکردم تا آخر سال،
آنها را برطرف کنم.
مائده عابدیان
رتبۀ 10 کنکور 91 ، زیس تشناسی 7/ 90 درصد :
بهترین شیوه خواندن مطالب زیست شناسی به این ترتیب است:
1( ابتدا مطلب را به صورت اجمالی و گذرا بخوانید تا ایده کلی آن را به دست بیاورید
)پاراگراف اول و آخر، تیترها، شکل ها و ….(.
2( چند دقیقه درباره ایده ای که از مطلب گرفته اید تفکر کنید و ببينيد كه دربارۀ
آ نچه اطلاعات قبلی دارید؟ کاربرد و ارتباط آن با مسائل روزمره چیست؟ و ……
)سؤال طرح کنید و خودتان جواب بدهید(.
3( مطالب را به صورت دقیق بخوانید، زیر نکات مهم و کلیدی خط بکشید و نکات
مهم را حاشی هنویسی کنید.
4( از مطالب خلاصه برداری کنید. می توانید مطالب مهم را به صورت نکات جداگانه
درون دفتر یا فی شهایی بنویسید، اما بهترین روش برای خلاصه برداری، نوشتن
مطالب مهم به صورت نمودارهای درختی، شبکه ای، جدول ها، شکل و …. است؛
یعنی مطالبی را که یاد گرفته اید، به شکلی که ذهنتان آن را خلق م یکند، بازنویسی
کنید.

_________________________________________________________________